söndag 18 september 2011

IT och lärande - mer dokumentation behövs

Jan Svärdhagen (Högskolan i Dalarna) skriver en mycket läsvärd blogg, IT och Etik. Nyligen skrev han en kort post (Mer dokumentation om worst practice) om varför vi inom nätbaserad utbildning inte alltid når ut till andra inom akademin. För att övertyga skeptiska kollegor måste vi se till att vi har bra vetenskaplig dokumentation bakom oss. Vi skriver massor av bra bloggposter och skapar lärresurser men det saknas en kritisk masa när det gäller forskning inom IT-pedagogik i Sverige och där behöver vi lägga mycket mer krut.

Jan lägger fram en punktlista på brister vi borde åtgärda:
  • Vi är dåliga på att tydligt förklara vad vi har upptäckt
  • Vi vill gärna visa upp nya saker och tappar därför fokus (typ, nytt är fräscht, fräscht är bra, fräscht säljer)
  • Vi trivialiserar området allt för ofta och går inte på djupet i frågor som rör IT & pedagogik
  • Vi är dåliga på att i högre grad analysera och undersöka våra misslyckanden. Vi tenderar allt för ofta att istället fokusera på våra lyckade projekt.
  • Det är för många singelrace
  • Det saknas väsentligt mycket inom forskningsområdet
  • Det finns inte tillräckligt bra litteratur att kunna dela med sig av
Det finns definitivt mycket bra forskning utomlands, i synnerhet på engelska, men bristen finns här hemma.

3 kommentarer:

Anders V sa...

Så sant så sant, det behövs mer forskning till hur IT-påverkar undervisningen. På punkten ”Vi vill gärna visa upp nya saker och tappar därför fokus (typ, nytt är fräscht, fräscht är bra, fräscht säljer)” så kan jag nog bara hålla med. De flesta jag pratat med om IKT vill gärna visa upp nya ”fräscha” program och det finns massor så det känns svårt att landa in i några få riktigt bra som man kan använda tillsammans med eleverna.

Anders V sa...

Så sant så sant, det behövs mer forskning till hur IT-påverkar undervisningen. På punkten ”Vi vill gärna visa upp nya saker och tappar därför fokus (typ, nytt är fräscht, fräscht är bra, fräscht säljer)” så kan jag nog bara hålla med. De flesta jag pratat med om IKT vill gärna visa upp nya ”fräscha” program och det finns massor så det känns svårt att landa in i några få riktigt bra som man kan använda tillsammans med eleverna.

Alastair Creelman sa...

Det finns en hel del forskning utomlands men i Sverige har vi inte tagit området på allvar hittills. Det är inte en från OM IT ska användas inom utbildning. I vårt digitala samhälle är det en självklarhet. Men vi behöver forskning om hur vi använder alla olika tekniker och verktyg för att främja lärande.