fredag 23 augusti 2013

Dags för ett nytt nätuniversitet?

Studying managerial accounting by S.C. Asher, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by S.C. Asher

En debattartikel (Dags för ett nytt nätuniversitet?) av Martin Wallström i Computer Sweden undrar varför svenska lärosäten drar ner på distansutbildning när efterfrågan internationellt växer starkt. Varje terminsstart läser vi om den akuta bostadsbristen som finns i alla universitetsstäder och han undrar om man inte kunde lösa detta till viss del genom att lägga flera kurser på distans i stället.

Problemet är att landets lärosäten skär ner på distansutbildning just nu trots ett ökande intresse och att det finns en brist på övergripande strategier inom området. Det finns ingen strategisk samordning kring landets utbud av distansutbildning och många utbildningar är beroende av eldsjälar och inte integrerade i lärosätets utbud.

- Problemet är att det på många håll saknas är en systematik i hur man erbjuder distanskurser. Distansundervisningen består alltför ofta av ett hopkok av orienteringskurser som inte leder någonstans.
Ska det bli något vettigt med distansundervisningen i framtiden måste det till ett helhetstänk som saknas idag. Byråkrati löser inte allt, men det behövs fler spetsutbildningar på nätet. Vad gör de ansedda teknik- och handelshögskolorna i dagsläget? Bortsett från några ekonom- och högskoleingenjörsutbildningar sker ganska lite. Sverige halkar efter många andra länder när det gäller distansutbildning inom högre studier. Vem ska vända trenden? Kanske är tiden mogen för ett nytt Nätuniversitet, den här gången ett sådant som faktiskt gör skäl för sitt namn?


Är det läge att skapa ett svenskt nätuniversitet som ger alla i landet möjlighet att utbilda sig oavsett bostadsort och som kan erbjuda flexibla utbildningar som kan integreras med arbetslivet? Det finns exempel på sådant i andra länder, t ex brittiska Open University, Open University of Catalonia och Athabasca University i Kanada.

Inga kommentarer: