onsdag 28 augusti 2013

Guide till digital publicering för bibliotek

CC BY-SA Some rights reserved by LibraryPublishingToolkit
Bibliotek har gått från att ta hand om innehåll i form av böcker, tidskrifter och digitala medier till att aktivt publicera och hjälpa studenter och lärare publicera sina artiklar digitalt. En ny amerikansk guide, Library Publishing Toolkit, innehåller artiklar och exempel på hur ett bibliotek kan utveckla publiceringstjänster och skapa värdefullt innehåll för sin målgrupp.

- The Library Publishing Toolkit looks at the broad and varied landscape of library publishing through discussions, case studies, and shared resources. From supporting writers and authors in the public library setting to hosting open access journals and books, this collection examines opportunities for libraries to leverage their position and resources to create and provide access to content.

Bland annat finns det artiklar om trender inom akademisk publicering, hur man publicerar e-böcker och tidskrifter samt publicering av filmer och hur man arbetar med digitala resurser. Guiden har en Creative Commons licens och får kopieras fritt enligt licensen (erkännande, dela lika).

Inga kommentarer: