måndag 5 augusti 2013

Ny studie - varför läser man MOOCs?


Studenter som läser öppna nätbaserade kurser (MOOCs) gör det på grund av nyfikenhet, kursens kvalitet och faktum att den är gratis, enligt en artikel i Education NewsSurvey Finds Curiosity, No Cost Motivate Successful MOOC Students. En ny undersökning som omfattar drygt 1800 studenter visar de viktigaste motivationsfaktorer: nyfikenhet för kursens ämne lockade 35% av deltagarna, 24% angav egen fortbildning och gratisfaktorn lockade 16%.

MOOC-studenter är inte traditionella universitetsstuderande; de flesta har längre erfarenhet av högre utbildning, är mellan 24-53 och 63% är kvinnor. Dessutom var hela 42% av deltagarna lärare eller arbetade inom utbildningsbranschen. Många deltagare studerade flera MOOCs. Dett visar att MOOCs inte direkt hotar traditionell universitetsutbildning men erbjuder nya möjligheter för fortbildning och livslångt lärande.

- This study confirms that for MOOCs to be a relevant part of education’s future, they must offer a more compelling experience than the traditional college course,” said Misty Frost, chief marketing officer at Instructure. “The popularity of MOOCs shows an appetite for learning in the open online format, but these courses are competing for attention in an age of digital entertainment and social media. Simply replicating the lecture model of instruction in a MOOC doesn’t facilitate the educational experience needed to sustain engagement.

Inga kommentarer: