måndag 19 augusti 2013

Google Apps som lärplattform

CC BY-NC Some rights reserved by IKTpedagogerna.se
Flera skolor i Sverige börjar använda Google Apps som plattform. Kalmarsunds Gymnasieförbund har en blogg som heter IKTpedagogerna.se och där har de börjat en serie korta artiklar om hur man praktiskt kan börja använda Google Apps som lärplattform.

Den första artikeln i serien heter Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive. Det handlar om hur man skapar en tydlig mappstruktur i Google Drive som möjliggör både grupparbete med gemensamma dokument och hantering av individuella inlämningsuppgifter. Det är viktigt att skapa en tydlig struktur och att se till att behörighetsnivåerna stämmer, framför allt för mappar för kommunikation mellan elev och lärare.

Flera delar i artikelserien kommer under de närmaste dagarna. Håll ett öga på bloggen IKTpedagogerna.

Inga kommentarer: