tisdag 13 augusti 2013

Hur skärmkultur förändrar våra läsvanor

CC BY-NC-SA Some rights reserved by murphyeppoon
Idag läser vi nyheter, artiklar, tidskrifter och böcker via våra mobiler, plattor eller bärbara datorer. I synnerhet läser ungdomar och barn mest digitalt material. Hur förändras ungdomarnas läsvanor och förmågan att djupläsa av den digitala revolutionen?

En videointervju med Johan Elmfeldt (filosofie doktor i litteraturvetenskap och docent i svenska med didaktisk inriktning, Malmö Högskola) på webbkanalen Fjärde uppgiften tar upp dessa frågor. Intervjun har titeln Så har skärmkulturen förändrat vårt läsande, skrivande – och även tänkande. Johan Elmfeldt har forskat i ungdomars digitala läsvanor och vikten av att anpassa undervisning i skola och högskola till det nya medielandskapet. De nya medieformerna har kommit för att stanna och vi måste anpassa oss. Samtidigt måste vi se till att inte förlora konsten att djupläsa.

- Här betonar Johan Elmfeldt vikten av att bejaka och anpassa sig till utvecklingen som förstås inte går att vrida tillbaka. Det finns mycket positivt, som att unga idag skriver mer än någon annan generation. Samtidigt visar forskningen att unga idag har svårare att ta till sig längre texter, som böcker, och här har anpassningen till det nya en gräns, menar Johan Elmfeldt. Det finns fortfarande ett stort egenvärde att tränga sig in i långa texter.


Inga kommentarer: