måndag 26 augusti 2013

Open SNH - öppna lärresurser från svenska lärosäten

En ny portal för öppna lärresurser inom svensk högre utbildning håller på att ta form. Open SNH är en samling öppna lärresurser som publiceras med Creative Commons licenser och varje lärobjekt taggas med information om lämplig nivå, ämnesområde, inriktning mm. Portalen innehåller material från Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitet, Högskolan i Gävle och Utbildningsradio (UR).

Vårt mål är att OPEN SNH är en webbplats och samverkansportal på nätet där lärare, studenter och bibliotekarier på svenska lärosäten hittar, delar och samverkar kring öppet utbildningsmaterial inom olika teman och akademiska ämnen.

Portalen är just nu en beta-version och meningen är att de deltagande lärosäten lägger in många föreläsningar, övningar och andra lärresurser framöver. Andra lärosäten är också välkomna att bidra och förhoppningen är att lärare inom högre utbildning kan dela med sig av sitt material genom Open SNH

Det första området som ska utvecklas heter Vetenskapsteori och metod. Här samlas filmer, övningar och reportage som kan användas av lärare och studenter vid andra lärosäten eller för självstudier. Modulerna håller på att utvecklas men förhoppningen är att materialet är på plats inom en månad.

Det blir säkert intressant att följa utvecklingen med Open SNH de närmaste månaderna.

Inga kommentarer: