onsdag 14 augusti 2013

Nytt nummer av SVERD-nytt

SVERD (Svenska Riksorganisation för Distansutbildning) har just publicerat ett nytt nummer av tidskriften SVERD-nytt. I detta nummer finns det ett tydligt fokus på rapportering från sommarens EDEN-konferens i Oslo där bland andra Sir Ken Robinson och Sugata Mitra bidrog. Dessutom finns det information om SVERDs höstkonferens i Stockholm.

Länkar till alla artiklar:
  1. Rapport från EDEN Oslo konferensen The joy of learning 13-15 juni
  2. Satsa på kreativitet i utbildningen Sir Ken Robinson
  3. Skolan i molnet, Prof Sugata Mitra
  4. MOOCs utvecklar utbildningens kvalitet av Ebba Ossianilsson
  5. SVERDs Höstkonferens 2013 18 Oktober i Sthlm – Flipped classroom, Mobilt lärande och Öppna lärresurser
  6.  Nominera för Boldic Award 2013 !
  7. Skollyftet

Inga kommentarer: