onsdag 21 augusti 2013

Skapa en blogg med WordPress

CC BY-NC-ND Some rights reserved by Marie Linder
WordPress är ett av de mest populära verktygen för att skapa bloggar och webbsidor. Lärare Marie Linder (@kringlan på Twitter) har skapat en enkel nybörjarguide för alla som vill starta en blogg i WordPress, med steg-för-steg instruktioner om inställningar och designmöjligheter.

Marie bloggar flitigt om sin undervisning och använder bloggar med sina elever, både individuella bloggar och klassbloggar. Du kan läsa mer om hur hon använder bloggar i klassrummet i en post som heter Att blogga i skolan. Bloggar kan vara ett sätt att öppna upp klassrummet mot omvärlden.

- Skolan och speciellt klassrummet kan lätt bli en verklighet för sig. Genom bloggar kan utomstående få bättre insikt i skolvardagen och de kan bli liksom fönster in i skolvärlden. En blogg kan vara ett bra sätt att visa upp skolarbetet för till exempel föräldrar, beslutsfattare och media. Bloggar kan vara ett sätt för elever och pedagoger att visa upp sitt arbete, samtidigt som det blir en dokumentation av vardagen. Bloggar bidrar till transparens, och kan på så sätt medverka till en riktigare bild av skolverksamheten.

Inga kommentarer: