fredag 16 augusti 2013

Facebook inom utbildning - ny guide

Många utbildningsorganisationer, lärare och studenter använder Facebook för samarbete, diskussion, marknadsföring och informationsspridning. Brittiska Education Foundation har nyligen publicerat en praktisk guide, Facebook guide for educators, till lärare som behöver råd och tips om hur de kan använda Facebook i sin undervisning. Guiden gäller både för skola och högskola och innehåller exempel från Wellington College och London Nautical School.

Guiden tar upp bland annat hur man kan använda Facebook för att stödja informellt lärande, skapa mötesplatser för studenter, lärare och andra intressenter (t ex föräldrar) och för att utveckla studenternas digitala kompetens.

- The guide aims to be practical and hands on, but is not exhaustive. Innovative uses of Facebook are being developed all of the time and as such we have created a Facebook for Educators Page run by educators for educators, to share their experiences and recommendations across the UK and beyond.

Läs också David Hopkins post om guiden och för bra tips om integritets- och säkerhetsfrågor kring Facebook i klassrummet läs Juliette and Stephen Heppells artikel Using Facebook in the classroom.

Inga kommentarer: