tisdag 20 augusti 2013

Webbseminarium - OER och det digitala biblioteket

Tid: 26 augusti 2013, kl 14-15
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs!
Sista anmälningsdag 25 augusti.
Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda innan webbinariet.

Välkommen till ett webinarium om det digitala bibliotekets och de pedagogiska utvecklingsenheternas roll när det gäller högskolornas användning av öppna lärresurser.

Hur kan bibliotekarier och pedagogiska utvecklare stödja lärare att använda öppna lärressurser? Det handlar både om att kunna hitta relevanta lärresurser av god kvalitet och att förhålla sig till lärresurser i sin pedagogik.

En annan roll för biblioteket är att tillgängliggöra lärresurser i våra system. Ska de vara synliga i det nationella bibliotekssystemet Libris eller i något av lärosätenas lokala system?

Vi kommer att möta:
  • Maria Wikstrand, bibliotekarie, och Hans Öberg, IKT-pedagog, vid Karolinska Institutet, berättar hur de arbetar med öppna lärresurser i de högskolepedagogiska kurserna för lärare.
  • Markus Schneider och Jörg Pareigis, Karlstads Universitet, berättar om ett projekt kring att hjälpa lärare hitta relevanta lärresurser.
  • Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola, ger några konkreta exempel på hur biblioteket kan synliggöra lärresurser och funderar över gemensamma lösningar.
  • Miriam Säfström, metadatasamordnare på Kungliga Biblioteket, berättar om hur lärresurser hanteras i Libris och vad KB:s pågående och frantida metadataprojekt kan innebära.
Se inspelningen

Inga kommentarer: