torsdag 11 september 2014

Dansk strategi för 100% open access 2022

Open_Access_PLoS.svg by PGRsOnline, on Flickr
CC BY-NC-SA Some rights reserved by PGSsOnline
Den danska utbildningsministern, Sofie Carsten Nielsen, står bakom en nationell strategi med målet att all offentligt finansierad forskning ska vara tillgänglig för alla senast år 2022 enligt principen open access. Delmålet är att 80% av alla forskningsartiklar ska vara öppna redan 2017. Detta ligger i linje med många andra europeiska länder som satsar på att tillgängliggöra offentligt finansierad forskning. Nu bildas en bred styrgrupp med representanter från regeringen, lärosäten och andra intressenter.

Läs mer i artikeln 100% Open Access in 2022: Denmark sets out ambitious targets.

Inga kommentarer: