fredag 19 september 2014

Hur lättläst är din text?

fast fingers by KatieKrueger, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by KatieKrueger

Hur lättlästa är dina texter? Finns det många upprepningar i texten? Använder du för många långa ord? LIX är ett enkelt och väldigt praktiskt verktyg som analyserar en text eller en webbsida och bedömer läsbarheten. Du ska bara klistra in texten i rutan och LIX analyserar och bedömer den enligt följande skala:

< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.

Inga kommentarer: