fredag 12 september 2014

Globala utbildningsstatistik 2014

Organisationen OECD har just släppt sin årliga rapport om globala utbildningstrender, Education at a glance 2014. Rapporten ger siffror och trender på utbildning i alla 34 medlemsländer (inkl Sverige) där man kan jämföra statistik kring finansiering, utbildningsnivåer, breddad rekrytering, forskning, internationalisering, genus mm. Rapporten speglar förändringar som har skett i skuggan av den globala ekonomiska krisen.

Ett litet axplock av rapportens slutsatser:
  • Ett växande ekonomisk klyfta mellan de som har en högre utbildningsnivå och de som inte har det.
  • I de flesta länderna har ungdomar en högre utbildningsnivå än sina föräldrar. Undantagsländer är Sverige, Norge, Tyskland och Estland.
  • Över 4,5 miljoner universitetsstudenter studerar utanför sina hemländer.
Ladda ner hela rapporten.
Nedan ser du ett bildspel med ett utval av de viktigaste trenderna.


Inga kommentarer: