måndag 29 september 2014

Lärare hinner inte vidareutveckla sin digitala kompetens

Många lärare hinner inte vidareutveckla sin IKT-användning och resultatet är att digitala resurser används på traditionella sätt, mest för att söka information och skriva texter. Detta är en av slutsaterna i en avhandling av Ann-Katrin Perselli, doktorand i pedagogik vid MittuniversitetetFrån datasal till en-till-en - en studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen. Avhandlingen undersöker lärares erfarenheter av och inställningen till digitala resurser som pedagogiska verktyg. Hon har studerat hur gymnasielärare har använt digitala resurser i sin undervisning i skolor där alla elever får egna datorer. Många lärare vill utveckla sin kompetens inom området men tiden räcker inte till. En artikel i nättidningen Skolvärlden, Lärare underutnyttjar digitala resurser, har en kort intervju med Ann-Katrin om avhandlingen:

- När det är ont om tid för undervisning så använder lärarna de digitala resurserna på ett sätt som de redan känner till och som de vet fungerar i lärmiljöerna för eleverna. Lärarna saknar tid för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper om digitala resurser, och därmed även sin undervisning.

Inga kommentarer: