onsdag 3 september 2014

Rum för aktivt lärande

Rum för aktivt lärande var en konferens som hölls i Uppsala14-15 augusti som handlade om hur vi skapar stimulerande lärmiljöer som främjar kollaborativt lärande. Representanter från 27 svenska lärosäten fick höra inspirerande föreläsningar om goda exempel och diskuterade möjliga lösningar. Ett resultat av konferensen var att starta ett nätverk för erfarenhetsutbyte och diskussion med sajten Rum för aktivt lärande som bas.

- Symposiet avslutades med att ett nätverk kring rum för aktivt lärande bildades. Nätverk är tänkt att genom liknande symposier i framtiden regelbundet följa och informera om utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. Tanken är att denna webbplats under hösten byggs om till att bli nätverkets digitala nav.

Fyra föreläsningar från konferensen spelades in:
Som smakprov kan du titta på David Langleys presentation om konceptet Active Learning Classroom som han har tagit fram vid University of Minnesota.

Inga kommentarer: