onsdag 24 september 2014

Konferens om Google inom utbildning

Googles tjänster används av de flesta och många skolor använder dem i stor skala. Konferensen Google for Education Sweden Summit anordnas 27-28 oktober på Xenter Botkyrka som mötesplats för lärare, IKT-pedagoger och skolledare som vill lära sig mer om de pedagogiska möjligheterna med Googles tjänster och verktyg. Fokus kommer att ligga på utbildningstjänsten Google Apps for Education som redan används i många kommuner.

- Konferensen fokuserar på att hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av “Google Apps for Education” inom förskola/grundskola/gymnasium/högre utbildning. Det kommer vara pass på danska och svenska som leds av några av världens bästa Google Apps-experter inklusive personal från Google och “Google Certified Teachers and Trainers”.


Inga kommentarer: