måndag 15 september 2014

Matematikapp från Malawi gör intryck i Europa


En mobilapp som används i Malawi för att ge barn grundläggande kunskaper i matematik har visat sig lika framgångsrik i England. Enligt ett reportage av BBC, Malawi app 'teaches UK pupils 18 months of maths in six weeks', lär sig barnen mellan 12-18 månaders matematik på bara 6 veckor och dessa resultat är lika bra i såväl England som Malawi. Appen installeras i en surfplatta och barnen får 30 minuter per dag att ta sig genom materialet i egen takt. Den är byggd som ett spel där du tränar moment för moment och får bara fortsätta när du får 100% rätt. Barnen får alltid direkt återkoppling och uppmuntran att prova en gång till, något som inte är så vanligt när det finns bara en lärare i en klass på 90 elever som i Malawi.

Forskare från University of Nottingham i England var imponerade av appens framgångar i Malawi och testade den i en engelsk skola. Eftersom de engelska barnen hade en mycket bättre skolmiljö troode forskarna att appen inte skulle göra någon väsentlig skillnad i barnens mateekinskaper. Men resultaten var lika slående som i Malawi. Med endast 30 minuters självstudier per dag lärde de sig lika mycket på en vecka som de gjorde med 3 månaders klassrumsundervisning.

Appen har utvecklats av den icke-vinstdrivande organisationen Onebillion.

Läs artikeln och se ett filmreportage om forskningen.

Inga kommentarer: