tisdag 2 september 2014

Digitala certifikat i skolan

Förslag till badges för elever
Användning av digitala certifikat eller open badges är ett bra sätt att belöna prestationer, färdigheter och kompetenser som inte ger formella betyg. Ett sådant certifikat länkar till information om ansvarig utgivare, uppfyllda krav och referensperson och du får välja själv var du visar dina badges: på skolans lärplattform, Facebook, hemsida, blogg, LinkedIn mm.

Sara Mörtsell Wikimedia Sverige har nu föreslagit en modell för att belöna elever och lärare som arbetar pedagogiskt och källkritiskt i Wikipedia, se artikeln Idéer om Open Badges för skolarbete på Wikipedia. Många gymnasieskolor arbetar idag med Wikipedia genom att skriva nya inlägg och bidra till befintliga. Badges kan ses som ett sätt att belöna välgenomfört arbete och som komplement till formella betyg.

För elever handlar det om att ha fler sätt att visa meriterande aktiviteter och vilka förmågor som varit involverade i dem. När det gäller att skriva och vara en aktiv deltagare bland andra användare på Wikipedia, så handlar det om väldigt många olika förmågor. Bland dessa har jag valt ut tre färdigheter som krävs av den som framgångsrikt bidrar till Wikipedia (dessa gäller inte bara elever):
  • Kommunikativ kompetens - Eleven kommunicerar kunskapen på ett neutralt sätt i enlighet med encyklopedisk genre.
  • Källkritisk förståelse - Eleven visar sin källkritiska förståelse genom att verifiera kunskapen med pålitliga källor.
  • Medie – och informationskunnighet – Eleven demonstrerar medie- och informationskunnighet genom att använda digital teknik för webbpublicering och spridning av kunskapen med fria licenser.
Motsvarande certifikat finns för lärare som förankrar klassens arbete i Wikipedia med gällande styrdokument och använder Wikipedia som ett pedagogiskt verktyg. 

Inga kommentarer: