lördag 20 september 2014

Molntjänster inom utbildning

Clouds by theaucitron, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by theaucitron

Användningen av nätbaserade tjänster (molntjänster) i skolan och andra utbildningsorganisationer har väckt mycket debatt under det senaste året. Flera kommuner som t. ex. Malmö och Helsingborg använder Google Apps for Education som lärplattform och det finns onekligen många fördelar för skolor, lärare och elever. Skolorna slipper mycket administration, lärarna och eleverna lagrar sitt arbete i molnet och då är det tillgängligt varifrån som helst (med inloggning så klart) och verktygen tillåter kollaboration på ett sätt som inte är möjligt med traditionella IT-miljöer.

Men det finns fortfarande farhågor kring lagring av personuppgifter i molnet och därför har Datainspektionen kritiserat de avtal som har träffats mellan kommuner och bland annat Google eftersom de inte följer PuL (personuppgiftslagen). Debatten fortsätter men vill du läsa en bra övergripande analys av frågorna bör du läsa en artikel av Stefan Pålsson, Molnet i undervisningen – möjligheter och hinder, i Skolverkets Omvärldsblogg. Här finns en bra summering av debatten hittills samt många länkar till mer information.

Datainspektionen har nu publicerat sin syn på frågan i guiden Molntjänster i skolan. Dessutom har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat en vägledning för kommuner, Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster.

1 kommentar:

intrinsicinvocator sa...

Så listan är:

1. Skaffa ett "biträdesavtal" (vilket för "google apps for education" i artikeln är två, och inte en kryssruta, och givetvis att du läser avtalet och går med på vad som står där. Tyvärr gör inte datainspektionen typgodkännanden).

2. Informera lärare och andra som hanterar uppgifterna om vad de får och inte får göra med datorer och personuppgifter, och hur de bör göra.

Jag kan, efter att ha jobbet lite för mycket med skolor direkt påpeka att det stora problemet är punkt två. Tror inte det finns någon skola där lärare inte epostar något av "betyg", frånvaro, värderingar av resultat och annat som är personrelaterat, och annat totalt jätteförbjudet.