måndag 8 september 2014

Lärare positiva till IKT men saknar stöd

Virtual Classroom - Year 12 by Mr Ush, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Mr Ush

En ny rapport (white paper) av Sanoma Learning, Unlocking the potential of digital learning, har undersökt attityder till IKT och lärande bland lärare och rektorer från skolor i Sverige, Finland, Polen, Nederländerna och Belgien. En stor majoritet av de tillfrågade var positiva till digitaliseringens möjligheter att bidra till att höja elevernas engagemang och därmed förhöjd måluppfyllelse samt ge vissa effektivitetsförbättringar. Viljan att använda IKT i undervisningen är stor men många saknar tydliga strategier för implementering, stöd, kompetensutveckling och har bristfällig infrastruktur i skolan. Nyckeln är att skapa de rätta förutsättningarna och för det krävs långsiktig planering och strategiska satsningar.

- These European findings indicate that digital learning has tremendous potential to improve learning outcomes, raise student motivation and support teachers in their work. The report gives food for thought to the key players in European education by clarifying how implementation of digital learning can be accelerated. Digital learning can help students and teachers to achieve better results and each child to reach their full potential.

Inga kommentarer: