fredag 5 september 2014

Lärare i den uppkopplade skolan

Bild: Gleerups Utbildning AB
Ytterligare en intressant bok som handlar om skolans digitalisering har kommit ut. Den heter Lärare i den uppkopplade skolan (Gleerups) och handlar om hur dagens digitala medier påverkar undervisning och lärande. Användning av digitala medier är inte längre något som drivs av skolans eldsjälar men berör hela skolan och alla ämnen. Inköp av datorer eller plattor ger ingen effekt utan att man först diskuterar lärarens roll och utgår från pedagogiken.

- Boken innehåller aktuella studier som bygger på empirisk forskning, där implikationerna för pedagogens roll i undervisning står i fokus. I de olika kapitlen diskuteras hur kunskapssynen och därmed lärarrollen behöver förändras för att få ut det man vill av aktiviteter som bygger på användning av digitala medier. Digitaliseringen är här för att stanna, frågorna i dag rör hur de blir produktiva och inspirerande i skola och utbildning.

Tekniken är inte längre ny men utvecklar sig i en allt snabbare takt. Läraren är inte längre den självklara faktakällan eftersom information är tillgänglig överallt men utmaningen ligger i att hjälpa elever att hitta, sortera och kritiskt granska det de hittar på nätet.

Boken består flera kapitel under 4 huvudområden:
  • Lärare och elever i designade områden
  • Lärpraktiker utmanas
  • Spela och lära: myter och möjligheter
  • Teknologier och lärande: en utbildningshistorisk berättelse
Boken har skrivits av flera framstående forskare och pedagoger med Annika Lantz-Andersson och Roger Säljö som redaktörer.

Läs ett smakprov från boken.

Inga kommentarer: