torsdag 18 september 2014

Ny studie jämför plagiering på campus och distans

Copy Taste by Maik Meid, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by Maik Meid

Många tror att plagiering är ett större problem på distansutbildningar än på campus men en ny amerikansk studie visar inga större skillnader. Studien i tidskriften Merlot Journal of online learning and teachingDoes the Online Environment Promote Plagiarism? A Comparative Study of Dissertations from Brick-and-Mortar versus Online Institutions, analyserade 368 uppsatser för plagiering genom antiplagieringsverktyget Turnitin. Hälften av uppsatserna skrevs av distansstudenter och hälften av campusstudenter och det fanns ungefär lika många plagieringsfall i båda utbildningsformer. De mest extrema plagieringsfallen upptäcktes bland campusstudenter.

The test revealed no significant difference between the originality indices of dissertations from traditional institutions and those of dissertations from online institutions. Although dissertations from online institutions were slightly more likely to involve plagiarism, the traditional schools had more extreme cases of plagiarism. Thus, the notion that online education is more prone to plagiarism is not well supported.

Artikeln avslutas med rekommendationer för vidare forskning.

Inga kommentarer: