onsdag 1 april 2015

Bibblio - ny portal för lärresurser

Bibblio hjälper dig att hitta bra utbildningsinnehåll (filmer, podcasts, artiklar mm) från många olika källor. I stället för att söka resurser från olika samlingar (inkl. YouTube, Vimeo, SlideShare, SoundCloud m fl) kan du söka bara en gång via Bibblio.  Portalen växer starkt och brittiska Open University har anslutit sig för att kunna sprida sina omfattande lärresurser effektivare. Genom Bibblio får du tips om relaterat innehåll och både organisationer och individer får gärna bidra med nya lärresurser. Portalen fungerar också som ett socialt nätverk där du kan dela bra resurser med kollegor och skapa studiegrupper. Kvalitetsgranskning är en viktig framgångsfaktor och Bibblio har både egna granskare och förlitar sig på nätverkets omdöme.

Läs mer i ett pressmeddelande från Bibblio.

- Bibblio will live or die by the quality and impartiality of its content as well as its community of editors and experts. Our stated intention is to provide access to this information in an unbiased way and we are collaborating extensively with leading organisations and experts to achieve this already. But Bibblio is also about making learning more fun and providing better access to the wealth of high quality materials that can be used in teaching.

Inga kommentarer: