lördag 11 april 2015

Gapminder i undervisning

De flesta känner till Hans Roslings banbrytande arbete med verktyget Gapminder för att visualisera hälsostatistik och att visa globala trender. Gapminder.org är en stiftelse som arbetar med att sprida information om tillståndet i världen. All statistik till de grafiska programmen som Gapminder producerar är offentlig och handlar om tillståndet i världen. Men få lärare är medvetna om att det finns möjlighet att integrera Gapminder i den egna undervisningen. Gapminder for teachers visar hur lärare kan använda Roslings trendanalyser i klassrummet genom filmer och länkar till goda exempel.

Här kommer en kort introduktion till gapminder för lärare av Hans Johansson (från sajten Teacher on demand).

Inga kommentarer: