måndag 20 april 2015

Ny europeisk rapport om distansstudenter


EU-projektet IDEAL (Impact of distance learning on adult education) studerar hur distansutbildning har påverkat vuxnas lärande under de senaste åren. Projektet ska ta fram tre rapporter och nu kommer den andra i serien, Distance education in European higher education – the student. Rapporten redovisar resultat från en undersökning om vuxna distansstudenters sociala profil, motivationsfaktorer och vilka hinder de möter i sina studier.

Frågan som ligger till grund för hela projektet är:

- How can the distance education offered by European higher education institutions be better matched to the needs of adult learners?

Projektets tredje rapport, som kommer ut efter årsskiftet, kommer att handla om efterfrågan på distansutbildning och lyfter fram ett flertal goda exempel från olika länder. Läs även projektets första rapport, om utbudet av distansutbildning i Europa, Distance education in European higher education -the off er.

Inga kommentarer: