onsdag 8 april 2015

Hälften av alla jobb hotas av digitalisering

ABB Assembly Line Robot by avramc, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by avramc

Digitalisering förändrar samhället i en allt snabbare takt och enligt europeiska prognoser kommer de allra flesta jobb år 2020 att kräva digital kompetens. På lite längre sikt räknar många med att över hälften av alla jobb kommer att automatiseras enligt en bloggpost av utredaren Jan Hylén, Andra digitaliseringsvågen hotar 53 % av jobben i Sverige. Han refererar bland annat till en studie av Stiftelsen för strategisk forskningVartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige, som listar alla yrkesområden som riskerar att bli ersata av datorer inom de närmaste 20 åren. De minst sårbara yrken är de som är kreativa och entreprenöriella och de mest sårbara fins inom försäljning, kundtjänst, kontorsarbete osv.

Den stora frågorna är hur vi möter dessa utmaningar och framför allt hur vi inom utbildning förbereder dagens elever och studenter för framtidens arbetsmarknad.

- Hur ska man då möta utmaningen att hälften av jobben kan försvinna på 20 år? Det krävs innovationer för att skapa nya jobb samt utbildningssatsningar, både för de breda lagren och för spetskompetens. Man tror också att det blir viktigt med arbetskraftsinvandring av personer med spetskompetens. Ska vi som samhälle kunna möta denna formidabla utmaning så måste skolan förbereda våra ungdomar på det digitala samhälle som växer fram!

Inga kommentarer: