lördag 18 april 2015

OpenSNH hjälper dig att skapa öppna föreläsningar

Bild: OpenSNH
Nätverket OpenSNH söker lärare/föreläsare som är intresserade av att sända ut och spela in sina föreläsningar som öppna föreläsningar. Föreläsningen publiceras sedan på OpenSNH. De hjälper till med allt kring din föreläsning, som kan vara från 15 - 45 min. Föreläsningarna spelas in via Adobe Connect och vid behov kan du köra föreläsningen "live" med publik.

Syftet med föreläsningarna är att nå ut med aktuell och intressant forskning för både allmänhet och studenter (Forskningskommunikation). Föreläsningen kan även attrahera studenter som är intresserade söka sig till ditt lärosäte.

OpenSNH är en webbplats för öppna lärresurser som drivs av SNH.se (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning) där Högskolan i Gävle, Mittuniverstietet och UR är med sedan många är.

Kontaktperson SNH: Mats Brenner, Learning Center, Högskolan i Gävle, mbr@hig.se, tfn: 026-648218 eller 070-350 02 33

Inga kommentarer: