onsdag 15 april 2015

Mediebubblor och källkritik

Bubbles by sramses177, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by sramses177

Allt fler lever i en sorts mediebubbla där de får bara information som bekräftar sina egna åsikter. Färre läser traditionella medier som dagstidningar eller public service Tv och radio och förlitar sig i stället på sociala medier. Faran är att man får en hårt filtrerad bild av världen via vänner med samma åsikt. Sökmotorer som Google levererar anpassade sökresultat baserade på dina tidigare sökvanor och därför levereras det information som oftast bekräfta din världsbild.

Farorna med denna utveckling diskuteras i en debattartikel i DN av Jesper Strömbäck (Mittuniversitetet) och Olle Wästberg, Kunskapsklyftan riskerar bli en av de stora klassfrågorna. Det är en fara för demokrati när man kan enkelt välja bort information som inte bekräftar egna åsikter och fördomar och via sociala medier kan många vandringshistorier och lögner växa till "sanningar". I traditionella medier ser man inslag med andra åsikter och tolkningar men på nätet kan man enkelt välja bort att som inte passar och det kan leda till att folk lever allt mer i helt skilda verkligheter som i sin tur leder till en ökad polarisering i samhället.

Artikeln lyfter också fram skolans centrala roll:

... handlar om skolans roll, som är helt central för att bidra till elevernas motivation att hålla sig informerade och för att utveckla deras medie- och informationskunnighet. Ett källkritiskt medvetande är en helt nödvändig kompass i det nya medielandskapet.

Lyssna på ett radioreportage om detta från Sveriges Radio P1, Mediebubblor och polariserade medievanor.

Inga kommentarer: