torsdag 30 april 2015

Kopiera och dela med stöd av Bonus Copyright Access avtalslicenser

Alla lärosäten i Sverige har ett avtal med Bonus Copyright Access (BCA) för att kunna kopiera upphovsrättsskyddat material i undervisningssyfte. NCA får 200 kr per helårsstudent för rätten att kopiera såväl analogt som digitalt material i begränsad omfattning. Ett nytt avtal undertecknades förra året som gav större möjligheter för lärare att använda digitalt material i lärplattformar och andra digitala lärmiljöer men många är fortfarande osäkra på vad som gäller.

Legala Handboken presenterar nu en bra översiktsartikel av Katarina Renman Claesson som förklarar begreppen kring BCA-avtalet och ger bra vägledning. Artikeln ingår i en omfattande guide till upphovsrätt för lärare med bra stödmaterial, filmer och guider.

Bonus Copyright Access har även gett ut tre tydliga guider med det som gäller för olika utbildningssektorer:

Inga kommentarer: