fredag 1 maj 2015

Kvalitet i nätbaserad utbildning - ny norsk guide

Bild: Fleksibel Utdanning Norge
Kvalitetssäkring inom nätbaserad utbildning handlar om att beskriva ett område i ständig utveckling och det betyder att riktlinjerna måste revideras med jämna mellanrum. I Norge har man haft riktlinjer i många år i form av dokumentet Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Nu har den senaste revideringen kommit ut enligt en artikel av Fleksibel Utdanning Norge som har samordnat revideringsprocessen, se artikeln Kvalitetsnormene i ny versjon. Dokumentet riktar sig mest mot leverantörer av nätkurser och program inom vuxenutbildning men kan även tillämpas inom all nätbaserad utbildning.

Kvalitetsnormene er retningslinjer for kvalitet som Fleksibel utdanning Norge mener det er rimelig å stille til nettskoler og andre tilbydere av nettbasert utdanning. Målet er at normene skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanningen, parallelt med og i samsvar med kvalitetssikringsarbeidet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUTs rolle og det kvalitetsarbeidet som har skjedd i Norge og i Europa de senere årene, er viktige årsaker til at vi satte i gang med å revidere normene. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og andre forskrifter stiller krav til kvalitet, og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er retningsgivende for utdanning som gir formell kompetanse.

Finns liknande dokumentation här i Sverige?

2 kommentarer:

annicarosvall sa...

Hej! Tack förä nnu ett intressant blogginlägg. Helsingfors Universitet tog fram en rapport (2007) med titeln MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET: Handbok i nätbaserad undervisning
för universitetslärare. Skriven av Erika Löfström, Kaisa Kanerva,
Leena Tuuttila, Anu Lehtinen och Anne Nevgi. Kanske någon har glädje av denna :-)

Alastair Creelman sa...

Tack Annica! Länken till den finska rapporten är http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_72_2010.pdf