lördag 9 maj 2015

Talkabout - gruppdiskussioner i MOOCs

En svårighet med MOOCs är hur man skapar interaktivitet mellan studenterna. Hur skapar vi synkrona mötesplatser för diskussion och nätverksskapande? En möjlig lösning testas nu av Stanford University inom MOOC-konsortiet Coursera, enligt en artikel i Campus TechnologyStanford Video Discussion Group Tool Leads to Improved Outcomes. Tjänsten heter Talkabout och bygger på den populära Google Hangouts. Kursen erbjuder många mötestider varje vecka och studenter får anmäla sig till en lämplig tid. Tjänsten sedan kallar alla som har registrerat sig för en viss tid och de går in i mötesrummet med video, ljud och skärmdelning och får diskutera så länge de vill. Varje gång kan du träffa en ny uppsättning kollegor från alla delar av världen eller om gruppen verkar fungera kan de välja att fixa egna möten i fortsättning.

Inga kommentarer: