måndag 4 maj 2015

OECD efterlyser radikala reformer inom svenska skolan

Världsorganisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) riktar kritik mot utvecklingen i den svenska skolan under de senaste åren i en ny rapport, Improving schools in Sweden (se en artikel i DN, OECD: ”Krävs genomgripande förändringar i svenska skolan”). Sveriges allt sämre resultat i PISA-mätningar har skapat mycket diskussion om skolfrågor med ganska stora skillnader mellan de politiska partierna om vad som krävs för att vända den negativa trenden. OECD menar att trots många reformer har resultaten bara blivit sämre och de ser med oro en ökande splittring och ojämn resursfördelning.

Rapporten rekommenderar följande åtgärdar:
  • Höja lärarnas status med högre löner, kompetensutveckling och tydligare fokus på undervisning. 
  • Se över skolans finansiering med en jämnare fördelning av resurser så att man satsar mest på dem som har störst behov. 
  • Bättre stöd för svaga elever, språkstöd, specialpedagogiskt stöd mm.
  • Skapa en förbättringskultur i skolan i stället för att bara möta administrativa krav. Bland annat en nationell organisation med uppdrag att stärka lärarnas och rektorernas kompetens
Enligt Andreas Schleicher, direktör för OECD:s utbildningsdirektorat och ansvarig för Pisa, i DN-artikeln:

- Resurser måste slussas dit de verkligen behövs. Sverige måste bli bättre på att få de bästa lärarna och rektorerna till de skolor där utmaningarna är störst. För ju fler val som föräldrar har i ett skolsystem, desto starkare och robustare måste systemet vara.

Läs mer:

1 kommentar:

Pia Palm sa...

Läs även Ingrid Carlgren: Spelet om skolan fortsätter – eller konsten att undvika analys och debatt http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/ingrid-carlgren-spelet-om-skolan-fortsatter-eller-konsten-att-undvika-analys-och-debatt/ …