torsdag 21 maj 2015

Ny rapport om kvalitetssystem för e-lärande

CC BY-SA Some rights reserved by ICDE
Det finns ett ganska stort utbud av kvalitetssystem, certifieringar och benchmarkingverktyg för att utveckla kvaliteten inom nätbaserat lärande. Problemet är att kunna jämföra de olika altyernativ och välja det som bäst passar ditt syfte. Nu har ICDE (International Council for Open and Distance Learning) publicerat en rapport, Quality models in online and openeducation around the globe: State of the art and recommendations, som ger bra överblick och analys på utbudet.

- The report paints with a broad brush the landscape of quality in online and open education – and its challenges. Illustrating that quality in online learning is as complex as the reality of online learning itself, it addresses new needs such as quality in MOOCs and Open Education Resources. It shows that one size does not fit all, that improving quality of student experiences is more than ever extremely important, and it warns against implementation of quality models that restrict innovation and change. 

Rapporten ger flera rekommendationer kring kvalitetssäkring av e-lärande men de viktigaste handlar om att skapa en delningskultur inom alla utbildningssektorer och att fokusera på samarbete både nationellt och internationellt i stället för att alla hittar på egna lösningar. Rapporten betonar vikten av ledning och samarbete mellan myndigheter, regeringar och övergripande organisationer (t ex UNESCO).

Ref: Ossiannilsson E, Williams K, Camilleri A & Brown M (2015) Quality models in online and open education around the globe. State of the art and recommendations. Oslo: International Council for Open and Distance Education (ICDE).

Inga kommentarer: