tisdag 19 maj 2015

7 myter om nätbaserad utbildning

50 by bandita, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by bandita

Det finns många seglivade myter och halvsanningar kring nätbaserad utbildning som oftast beseras på 10-15 år gamla erfarenheter och exempel. En artikel i amerikanska Center for digital education, 7 Online Learning Myths that University Administrators Believe, listar några sådana och ber sina läsare att bidra med flera exempel. De sju "myterna" som tas upp i artikeln är:
  • MOOCs och nätutbildningar är samma sak. MOOCs är en variant men vi har haft framgångsrika närutbildningar i många år.
  • Nätutbildning är billigare än campus. Även om man inte behöver samma lokaler och infrastruktur bra nätutbildningar kräver noggran planering, support för studenter och lärare, omfattande produktion mm för att garantera bra kvalitet.
  • Sämre kontakt mellan lärare och studenter. Oftast är det tvärtom - på nätet kan alla komma till tals och diskussionen kan bli djupare.
  • Goda exempel på nätutbildningar hänger på den enskilda lärarens engagemang. Framgångsrika nätutbildningar bygger på välplanerat lagarbete.
  • Läraren måste vara tillgänglig dyngnet runt. Om kursen planeras rätt behöver inte läraren vara tillgänglig mer än normalt.
  • Studenterna behöver ingen support, de är ju digitala infödingar. Studenterna är vana vid det digitala men saknar erfarenhet av att använda nätet i sina studier och behöver hjälp med informationssökning, källkritik mm.
  • Nätutbildning kan enkelt skalas upp. Effektiva nätutbildningar kräver hanterbara studentmängder. Ju fler studenter desto mindre interaktivitet och engagemang, även om många MOOcs experimenterar med detta.
Finns det flera förslag på seglivade myter?


Inga kommentarer: