onsdag 6 maj 2015

Flexikon - ny guide till digitalt lärande

Flexikon är en mycket praktisk guide till pedagogiska metoder och verktyg inom nätbaserat lärande som har tagits fram av Folkbildningsrådet. Här finns inspiration för lärare inom alla ämnen och inte bara inom folkbildning - sajten är högst relevant för lärare inom alla utbildningssektorer. Guiden består av två parallella spår; flexibla metoder (hur du använder nätet och verktyg i din undervisning) och digitala verktyg (inspiration och tips om rätt verktyg för rätt syfte).

Flippat klassrum, cirklar på distans, surfplattor i undervisningen. Nu finns Flexikon, en gratis webbplats för alla som vill lära mer kring digitalt lärande och flexibla former. Digitala verktyg öppnar för nya spännande sätt att både lära och att undervisa. Flexikon vill ge folkbildare enkla vägar för att komma igång och kompetensutvecklas inom området. 

Flexikon är en verktygslåda som innehåller tips kring digitala verktyg såväl som pedagogiska upplägg och arbetsmetoder. Allt sett ur folkbildarens perspektiv där delaktighet och gemensamt lärande är i fokus. Flexikon är en del av Folkbildningsnätet och innehållet riktar sig både till nybörjaren och till den som redan kommit en bit in i den digitala världen. Materialet är tillgängligt för alla och går att använda som studiematerial på egen hand eller som utgångspunkt för arbetslagets gemensamma kompetensutveckling.

Inga kommentarer: