lördag 2 maj 2015

Framgångsfaktorer för distansstudenter, ny rapport

CC BY-SA Some rights reserved by ICDE
Vilka sorters support behöver dagens distansstudenter? Hur skapar vi bättre gemenskap och gruppdynamik på nätet? Dessa frågor tas upp i en ny rapport, Student success in open, distance and e-learning, av Professor Alan Tait (Open University, UK) för ICDE (International Council for Open and Distance Education). Rapporten visar resultat från en forskningsstudie av 53 ICDE-medlemsorganisationer. Rapporten ger riktlinjer och rekommendationer för olika områden som påverkar bra genomsträmning och engagemang: kursinformation, handledning, personligt stöd, bedömningsformer, möta studenternas behov, teknikstöd, vägledning mm.

- Student Success is at one and the same time crucial to the purposes of ODEL programmes and institutions and challenging to achieve, at least as compared with highly selective post-secondary systems. Attention to this proposition underpins the ways in which ‘putting the learner at the heart of the system’ can be made a reality. It is clear from the ICDE survey that this is well understood by member institutions.

Rapporten ska leva vidare och därför finns det även en interaktiv blogg där du får skriva dina reflektioner och synpunkter.

Inga kommentarer: