torsdag 28 maj 2015

Högskolan Dalarna kvalitetssäkrar sina nätbaserade språkutbildningar

Få lärosäten i Sverige har hittills kvalitetssäkrat sina nätbaserade utbildningar. Ett undantag är Högskolan Dalarna som nyligen har certifierat sina språkutbildningar i engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Certifieringen heter E-xcellence och ges av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities). För att bli certifierad ska man först göra en självvärdering och sedan granskas kurserna av två externa experter.

- Språkämnena vid Högskolan Dalarna har identifierats som en miljö som kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten på nätbaserat lärande. Med hjälp av instrumentet E-xcellence har en självgranskningsprocess genomförts som utmynnat i en handlingsplan med förbättringsåtgärder. Granskningen har bedömts av två externa experter på nätbaserat lärande.

Tidigare har Dalarnas sjuksköterskeprogram gått genom samma process och nu är högskolan ett av 12 europeiska lärosäten med titeln E-xcellence Associate in Quality.

Läs mer i ett pressmeddelande från Högskolan DalarnaHögskolan Dalarnas språkämnen får kvalitetsmärkning för nätbaserat lärande.

Inga kommentarer: