onsdag 20 maj 2015

EUA-rapport om trender inom lärande och undervisning

©European University Association
EUA (European University Association) har publicerat en ny rapport om de främsta utmaningar för europeiska universitet och högskolor. Rapporten, Trends 2015: the changing context of European higher education, bygger på en omfattande undersökning bland 451 lärosäten från 46 länder.

Den ekonomiska krisen har klart påverkat de flesta lärosäten men samtidigt investerar många lärosäten i utbildningskvalitet genom centrala enheter för pedagogisk utveckling samt större fokus på kvalitetssäkring. De flesta har implementerat lärandemål (learning outcomes) men det finns fortfarande brister i kursplaner och examinationsmetoder. De tydligaste nyckelområden i år är internationalisering, kvalitetssäkring och tillämpning av IKT i undervisning.

92% of institutions state that internationalisation has contributed to improving the quality of learning and teaching, notably through mobility of students and staff and international collaboration. The use of information and communication technology has clearly become important and has joined quality assurance and internationalisation as the third top priority of institutions. Institutions are investing in ICT tools, offer blended learning and plan to expand their e-learning offer to increase access and deliver greater flexibility of learning.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: