fredag 22 maj 2015

Att studera på universitet

Många förbereder sig nu för att börja studera vid universitet eller högskola till hösten. Mina kollegor vid Linnéuniversitetet har gjort denna introduktionsfilm som förklarar begreppen och ge en bra bild av vad det betyder att börja plugga. Filmen riktas mot alla som har sökt sig till högskoleutbildningar och inte specifikt mot Linnéuniversitetet.

Denna film kommer snart att kompletteras med ytterligare två filmer: om studieteknik och akademisk skrivande.

Inga kommentarer: