söndag 12 april 2015

Konferens om digital delaktighet

Digitala medier ger oss möjligheten att inkludera flera studentgrupper som tidigare stod utanför utbildningssystemet. Konferensen D4Learning 2015 hålls 17-20 november vid Aalborg universitet i Danmark och fokuserar på tekniker och metoder som inkluderar och ökar delaktighet för studenter/elever med funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter och andra hinder. Konferensen riktar sig mot alla utbildningsnivåer och vill lyfta fram innovativa projekt och initiativ inom området.

- The D4L International Conference on Innovations with Digital Learning aims at becoming a biannual meeting place for presenting and discussing new educational environments, affordances of digital tools for including education through digital technology, and best practices and case studies on innovative technology-based learning strategies or pedagogies to achieve this goal. The D4L conference on digital innovation learning through digital technology aims to give an overview of the state of the art as well as upcoming trends, and to promote discussion about the pedagogical potential of new learning and educational technologies in the academic, educational and corporate world.

Huvudtalarna är tre välkända profiler inom området: Terry Andersson (Professor, Athabasca University & Canada Research Chair in Distance Education), Alan Bruce (Director, Universal Learning Systems) och Alan Tait (Director, International Development and Teacher Education, Open University, UK). Call for papers är nu öppen om du vill lämna in ett bidrag till konferensen.

Konferensen arrangeras av D4Learning Research group, Aalborg Universitet och EDEN (European Distance and e-Learning Network).

Inga kommentarer: