torsdag 16 april 2015

Ungar och medier 2015

The modern toddler iPad experience by Wayan Vota, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Wayan Vota

Svenska barns och ungas medieanvändning utvecklas mycket snabbt. Användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare.

Statens Medieråd har genomfört en omfattande undersökning om ungas medievanor vartannat år sedan 2005. Årets undersökning, som omfattade cirka 12 000 individer, har nu publicerats och består av tre delrapporter: Småungar & medier 2015, Ungar & medier 2015 samt Föräldrar & medier 2015.

De viktigaste trenderna i rapporten är:
  • Allt yngre använder internet - cirka 15% av alla 2-åringar använder internet dagligen.
  • Film och tv dominerar bland yngre
  • Plattorna ökar kraftigt - 56% av de yngsta barnen har tillgång till surfplatta i hemmet. För äldre barn , 9-12 år är siffran 87%. 
  • Dator minskar för första gången - färre barn har egen dator eftersom de föredrar platta.
  • Rörligt i mobilen allt vanligare - film i mobilen ökar kraftigt.
  • Daglig läsning av tidningar och böcker minskar - barn läser allt mer på skärm

Inga kommentarer: