måndag 27 april 2015

Webinar - MOOOC-projektet vid Lunds universitet

MOOC-projektet vid Lunds universitet startade i januari 2014 och tre MOOCs (Massive Open Online Courses) har under våren 2015 erbjudits via plattformen Coursera:
  • Greening the Economy: Lessons and experience from Scandinavia
  • Introduction to European Business Law
  • Global Perspectives on Sexual and Reproductive Health and Rights
Kurserna följdes av tiotusentals deltagare från hela världen och vi har nu en bild av vilka dessa deltagare är och hur de har använt sig av kursinnehållet.

27 maj 13.15 - 15.00 får du möjlighet att lära dig mer om denna satsning. Vid detta öppna seminarium berättar projektledare, pedagogiska utvecklare och representanter för de tre kurserna om de pedagogiska erfarenheterna från dessa första kurser och vad det innebär att utveckla och driva en öppen nätbaserad kurs samt visar exempel på data som har samlats in under kursernas gång. Vi kommer också att diskutera frågor kring hållbarhet, learning analytics, framtida utmaningar och möjligheter. 

Du kan delta i seminariet antingen på plats i Lund (LUX hörsal övre, Helgonavägen 3) eller 
på nätet via Adobe Connect Pro.

Anmäl dig här (om du vill delta online anger du det så får du en länk per email före seminariet): 

Inga kommentarer: