fredag 17 april 2015

EPALE - europeisk plattform för vuxnas lärande

EPALE lanserades i Bryssel 15 april
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning i Europe) är en omfattande digital resurscentrum som vänder sig till alla som arbetar med vuxnas lärande. Plattformen lanserades vid en välbesökt konferens i Bryssel 15 april. Genom EPALE kan du ta del av nyheter på 24 språk, nätverka och samarbeta med kollegor, hitta partners till nya projekt, hitta konferenser och kompetensutveckling och upptäcka nya verktyg och metoder. Plattformen bygger till stor del på medlemmarnas engagemang - att delta i diskussioner, lägga in nyheter och aktiviteter samt utbyta erfarenheter via bloggar och forum..

- EPALE är en öppen flerspråkig plattform som grundar sig på medlemsskap för lärare, utbildare, akademiker, beslutsfattare och alla andra med en yrkesmässig roll inom vuxnas lärande i hela Europa. Gemenskapen är det centrala på EPALE. Plattformen är uppbyggd kring konceptet att dela innehåll som hänför sig till vuxnas lärande, inklusive nyheter, blogginlägg, resurser samt evenemang och kurser. EPALE finansieras av Europeiska kommissionen, som den senaste utvecklingen i ett kontinuerligt åtagande för att förbättra kvaliteten på tillhandahållande av vuxnas lärande i Europa.

Plattformen har fem huvudteman: studerandestöd, lärandemiljöer, livskunskap, kvalitet samt åtgärder, strategier och finansiering. För att samordna aktiviteter finns det nationella samordnare i varje land; i Sverige har Universitets- och högskolerådet (UHR) samordningsansvaret.

Inga kommentarer: