fredag 20 november 2015

Effektiv vetenskaplig kommunikation

Study Spaces on Level 5 by UTS Library, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by UTS Library

Svensk Biblioteksförening har just publicerat en ny rapport, Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande. Bibliotekets roll har förändrats mycket under de senaste åren främst på grund av digitalisering. Rapporten föreslår fyra huvuduppgifter för forskningsbiblioteken framöver:
  • Effektivisera hantering av fysiska samlingar
  • Samordna myndigheternas digitala informationsförsörjning
  • Se över upphovsrättslagstiftningen på europeisk nivå
  • Ta ställning för öppen tillgång på nationell nivå
- Biblioteken utgör en avgörande nod i det framväxande ekosystemet för forskningsinformation, bl.a. genom hantering och kvalitetssäkring av information och metadata nödvändig i andra delar av systemet. Den vetenskapliga kommunikationen har också kommit att spela en allt viktigare roll för biblioteken. Genom arbetet med att brett tillgängliggöra forskningsinformation har biblioteken kommit att agera för ett effektivt nyttiggörande av forskningsresultat. Biblioteken spelar också en allt viktigare roll som pedagogisk resurs på olika nivåer, från att utveckla studenternas akademiska litteracitet till publikationsstrategier för forskare och doktorander.

Inga kommentarer: