onsdag 4 november 2015

Flippa klassrummet med Scalable learning

Flipped classroom handlar om aktivt lärande i klassrummet där studentern löser problem och fördjupar sig i ämnet efter att ha tagit del av inspelade lektioner och föreläsningar hemma. Ett nytt svenskt verktyg för det flippade klassrummet, Scalable Learning, gör det möjligt att skapa interaktiva inspelade lektioner med inbyggda quizzar. Scalable Learning har tagits fram av lärare vid Uppsala universitet (med David Black-Schafer i spetsen) och företaget Novelari och nu lanseras för fullt. Du kan ladda upp dina inspelningar i verktyget och sedan lägga in interaktiva övningar med till exempel frågor som studenten måste svara på för att kunna fortsätta med filmen. Läraren får mycket information om hur studenterna klarade frågorna och det, tillsammans med annan statistik om hur studenterna har tagit del av inspelningarna, ger läraren ett mycket detaljerat underlag inför själva lektionen. På detta sätt kan läraren koncentrear sig på det som studenterna har haft problem med.

- ScalableLearning provides interactive online lectures to free in-class time for active teaching. ScalableLearning turns passive online videos into active learning experiences through in-video quizzes and discussions. ScalableLearning shows teachers where students are struggling and enables them to easily bring online material for in-class review. With interactive online preparation, student analytics, and in-class review support, ScalableLearning is the ideal tool for flipped classroom teaching.

Titta på den här introduktionsfilmen.

Inga kommentarer: