måndag 2 november 2015

Svenskt Näringsliv och TCO kräver bättre samverkan mellan högskolan och näringslivet

PC Tables, Saltire Centre, Glasgow Caled by jisc_infonet, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by jisc_infonet

Svenska lärosäten måste bli bättre på samverkan med näringslivet och erbjuda flera utbildningar för yrkesverksamma. Det menar Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv och Samuel Engblom, TCO, i en debattartikel i GöteborgspostenFler får jobb om högskola–näringsliv samverkar bättre. De konstaterar att det finns en dålig matchning på den svenska arbetsmarknaden; kvalificerade jobb finns men samtidigt råder det en brist på folk med rätt kompetens. Ett närmare samarbete mellan svenska lärosäten och näringslivet behövs för att skapa bättre balans mellan efterfrågan och tillgång när det gäller yrkeskompetens. Dessutom kräver de en satsning på deltidskurser på distans så att yrkesverksamma kan fortbilda sig eller sadla om.

- Högskolan bör ta ett större ansvar när det gäller att bidra till omställningen på arbetsmarknaden. De yrkesverksammas behov måste speglas tydligare i högskolans utbud. Vid sidan av kurser på deltid och kvällstid bör det också ske genom att lärosätena erbjuder högkvalitativ online-/distansutbildning. Även privata aktörer har en viktig roll att spela i fråga om kompetensutveckling och omställning på arbetsmarknaden.

Bägge parter vill se en ändring i högskolans resurstilldelningssystemet för att stimulera utvecklingen ino denna viktiga sektor.

Det är hög tid för en reform, i syfte att stärka drivkrafterna för ökad samverkan och förbättrad matchning. Regeringen bör därför, enligt vår uppfattning, genomföra en bred översyn av resurstilldelningssystemet för den högre utbildningen där ett viktigt syfte är att stimulera samverkan mellan akademi och näringsliv och öka utbudet av kurser för yrkesverksamma.

Inga kommentarer: