onsdag 11 november 2015

Webinar om open badges - validering av mjuka färdigheter

Det är inte viktigt att ha betyg på allt man kan, men ibland kan det vara nyttigt, och ibland kan det vara roligt att kunna bevisa att man har en viss förmåga eller kunskap. Det finns många olika sätt att göra detta på. Ett sätt är Open Badges, ett öppet system för validering. Inom Nordplus-projektet Open Badges for Adult Educators har systemet testats och utvärderats.

Projektet arrangerar ett öppet webbseminarium (webinar), Is there a future for open badges?26 november 10.00 - 11.00, där du får lära dig om vad Open Badges är och hur det kan användas inom utbildning. Gästtalaren är Ilona Buchem, professor i digitala medier vid Beuth University of Applied Sciences i Berlin och expert inom området med erfarenheter från bland annat EU-projektet Badge Europe.

Deltagarna i webinaret kommer även att få en badge som intyg!

Inga kommentarer: