torsdag 26 november 2015

Ny app underlättar kontakt mellan nyanlända och svenskar

Många nyanlända vill lära sig svenska och skafa sig kontakter så fort som möjligt men bor ofta ganska isolerat utan möjlighet att delta i samhället. De har många frågor som inte kan besvaras av myndigheterna. Hur kan teknik underlättar kommunikation mellan nyanlända och svenskar? En intressant ny app heter Welcome! Enligt en artikel i Dagens Industri, Welcome! Webbappen som ska minska utanförskapet, kan appen bygga broar mellan människor. Det finns många som behöver hjälp och kontakt samtidigt som det finns många svenska som vill gärna hjälpa till. Genom att gå med i Welcome! kan nyanlända ställa frågor och få svar av frivilliga vänner.

- Tjänsten, som lanseras i början på december, kommer delvis att fungera som ett forum där nyanlända kan ställa frågor som privatpersoner sedan kan svara på. Det kan röra allt från var närmaste apotek finns till hur det fungerar med förskolor i Sverige. Till det kommer en funktion för sociala aktiviteter, där privatpersoner kan bjuda in nyanlända till exempelvis att spela fotboll eller gå på bio.

Ett praktiskt exempel på begreppet crowdsourcing där man skapar en plattform för en folkrörelse. Tjänsten utvecklas i samarbete med Telenor och kommer att lanseras i början av december.

Inga kommentarer: