tisdag 24 november 2015

Flipped classroom gav bättre betyg


Studenter i programutveckling vid norska NTNU har förbättrat sina betyg tack vare metoden flipped classroom (ung. omvänd undervisning), enligt en artikel i nättidningen Universitetsavisa.no, Studentene fikk bedre karakterer da faglærer endret undervisninga. Lektor Carl-Fredrik Sørensen slutade helt med salsföreläsningar och istället spelade in alla genomgånger som studenterna fick titta på innan de kom till klassrummet. I klassrummet fick de jobba med problemlösning, övningar och laborationer med läraren som handledare och inspiratör. Resultaten var nästan bara positiva. Färre studenter hoppade av och den genomsnittliga betygsnivån höjdes. Cirka 50% av studenterna var positiva till den nya undervisningsformen, 20% tyckte att det var lika bra som förr och resten ville hellre ha föreläsningar som förr.

- Studentene er konservative. Endringer er alltid vanskelige og dette er jo ei stor endring. Men denne måten å jobbe på, med gruppearbeid og presentasjoner – likner mye mer på hva som møter dem i arbeidslivet.

De flesta uppskattade grupparbetet och det kollaborativa arbetssättet. Ett problem med metoden var att många salar på campuset i Trondheim är inte byggda för grupparbete och det ledde till en del svårigheter. Nya metoder kräver nya lokaler.

- Vi trenger en campus som støtter opp om slike undervisningsformer.

Inga kommentarer: